Kansalais- ja työväenopistot ovat ns. vapaata sivistystyötä, johon hakeudutaan omasta vapaasta tahdosta oppiakseen jotain uutta. Tällaisilla kursseilla keskitytään laajentamaan ja täydentämään muusta koulutuksesta saatuja taitoja.

Näissä artikkeleissa käymme hieman läpi yleisellä tasolla sitä, mitä kaikkea kansalaisopistoissa voi opiskella ja sitä, miten näissä opinnoissa jaksaa esim. päivätyön ohella. Tällöin koulun penkille raahautuminen ei ehkä ensimmäisenä houkuttele töiden jälkeen, mutta kyllä se on sen arvoista. Eikä se tunnu niin raskaalta, kun muistaa huolehtia omasta jaksamisestaan kurssitehtävien lisäksi.

Käymme myös läpi sitä, mitä hyötyä kursseilla opituista asioista voi olla elämässä. Vaikka uuden oppiminen onkin mukavaa, voi kurssin suoritettuaan parantaa työllistymismahdollisuuksiaan tai saada enemmän vastuutehtäviä. Parhaimmassa tapauksessa kurssilta voi saada itselleen aivan uuden ammatin: niin koulutuksen kuin kipinänkin.

Onko se muka tarkoitettu minulle?

Vapaan sivistystyön tarjonta on uskomattoman laaja ja opiskelija-aines on monenkirjavaa. Kursseja löytyy jokaiseen tarpeeseen: yksittäisistä yleisöluennoista aina koko vuoden kestäviin kielikursseihin. Myös eri ikäryhmille löytyy paljon omia kursseja: helpon kotiruuan kursseja nuorisolle ja tietokoneen peruskäyttöä senioireille.

Suoritetuista kursseista jää usein jotain muutakin käteen kuin vain mahdollinen todistus ja hyvä mieli. Kansalaisopiston kurssit ovat panostaneet yhä enenevässä määrin nykyaikaisten työelämätaitojen (esim. ohjelmointi) koulutukseen.

Kurssien sisällöt eivät yleensä vaadi mitään yleissivistystä korkeampaa koulutusta ja ovat siten kaikille avoimia. Aina kannattaa kysellä kurssin vetäjältä, jos epäilee kurssin sopivuutta itselleen. Kurssien oman sisällön lisäksi voi siinä sivussa oppia vaikkapa uutta kieltä ilmoittautumalla kurssille, jonka opetuskieli ei ole se oma äidinkieli.

Suomalaiset ovat perinteisesti olleet aktiivisia kansalaisopistojen kurssilaisia, jotka järjestävät kurssien ulkopuolella monenlaista ohjelmaa virkistäytymismielessä. Kurssikavereista voi siis parhaimmassa tapauksessa saada elinikäisiä ystäviä. Tule siis ihmeessä mukaan!