Jokaisella kansalais- ja työväenopistoilla on omanlaisensa ja hieman erilainen kurssitarjotin. Näissä artikkeleissa sukellamme kurssitarjonnan monipuoliseen maailmaan ja siihen, mitä kaikkea näissä opistoissa onkaan mahdollista opiskella.