Kansalais- ja työväenopistoja on moneen eri lähtöön, mikä monipuolistaa koko sektorin kurssitarjotinta. Suomessa toimii paljon erilaisia opistoja ja seuraavaksi tutustumme hieman niiden toimintaan ja siihen, mitä näissä opistoissa opiskelu oikeastaan on.