Ihmisten yleisin motivaatio ilmoittautua työväenopistojen kursseille on itsensä kehittäminen. Tämä tarkoittaa jonkin uuden taidon hankkimista tai joissakin tapauksissa vanhan kertaamista. Lisäksi kyseessä on usein vain yksi asia kerrallaan.

Helpoin ratkaisu on ilmoittautua kielikurssille. Niitä on tarjolla eritasoisille oppijoille ja vaikkapa ihan tiettyjä teemoja ajatellen. Helsingin ruotsinkielinen työväenopisto (ruo. Arbis) on myös jo pitkään tarjonnut kursseja niille, joiden äidinkieli on suomi. Suomenkielisten kohdalla odotetaan yleensä, että peruskouluruotsi on käyty, mutta unohdettu, joten liikkeelle lähdetään vanhaa kerraten. Erillisiä kursseja järjestetään vaikkapa sosiaali- ja terveysalalla työskenteleville. Myös vapaamman keskustelun kurssejakin, ns. kahvitteluruotsia, löytyy.

Arbis on tietoinen siitä, että siellä opiskelevat eivät välttämättä puhu äidinkielenään ruotsia. Jo opiston kotisivuilla kerrotaan suomeksi, miten kaiken muun opiskelun ohella voidaan kehittää ruotsin kielen taitoa. Kurssien pääsääntöinen opetuskieli on ruotsi ja ideana onkin, että muun oppimisen yhteydessä muut kuin ruotsinkieliset saavat kielikylvyn kaupan päälle. Kielikylvyllä tarkoitetaan passiivista ja usein alitajuntaista oppimista, joka saavutetaan altistumalla kohdekielelle arkisissa tilanteissa. Tällaisten tilanteiden ensisijainen tarkoitus ei ole aktiivisesti opettaa kieltä, vaan luoda puitteet sen luonnolliselle käytölle.

Oppiiko muun oppimisen lomassa ruotsiakin?

Lyhyt vastaus: kyllä. Pidemmän vastauksen mukaan tähän kuluu hieman enemmän aikaa kuin perinteisellä kielikurssilla opiskeluun.

Koska kielen oppiminen on toissijaista kursseilla, se jää lähinnä alitajuntaiseksi oppimiseksi. Tämä tosin kehittää passiivista kielitaitoa: kuullun- ja tekstinymmärtäminen sujuu paremmin eikä sanakirjaa tarvitse pitää koko aikaa auki siinä vieressä. Tämä puolestaan antaa kielen aktiiviseen käyttöön rohkeutta.

Viime aikoina myös monet työn tai rakkauden perässä Suomesta itsensä löytäneet hakeutuvat ruotsin kielen kursseille Helsingin ruotsinkielisessä työväenopistossa. Monille ruotsi tuntuu helpommalta kieleltä kuin suomi, ja ruotsiksi asiointi tekee esim. viranomaisten kohtaamisista piirun verran helpompaa kuin englanniksi.

Yksittäisiä kursseja on vaikea nimetä, mutta mikäli haluat kehittää ruotsia siinä sivussa, kannattaa tutkailla kuoro- ja bänditarjontaa. Siinä pääsee pakostakin treenaamaan kielitaitoa ja isossa porukassa ei haittaa, jos pariinkin kertaan tulee ett eikä en. Myös erilaisilla kokkauskursseilla oppii keittiöruotsin siinä pullaa leipoessa kuin itsestään.